Niewiele chorób , które są znane ludziom jest tak szkodliwych jak uzależnienia. Jedną z najczęściej spotykanych form tej przypadłości jest uzależnienie od napojów alkoholowych. Jest to związane z niezmiernie łatwym dostępem do tej używki, ale też z myśleniem, iż nie jest niebezpieczna. W zależności od kraju czy kultury picie alkoholu może się diametralnie różnić. Jednakże leczenie alkoholizmu przebiega w większości państw bardzo podobnie.

Najczęściej w początkowych fazach stosowany jest długotrwały detoks alkoholowy Lublin, jaki może okazać się jednym z najcięższych okresów, od których mocno zależy efektywność całego procesu leczenia. Kolejne etapy powiązane są z psychologicznym wsparciem osoby leczonej, która powinna przyznać sama przed sobą a ponadto rodziną do tego, że jest uzależniona od alkoholu. Może okazać się to na początek wyjątkowo utrudnione, bo naturalne dla każdego z nas jest wypieranie negatywnych dla siebie informacji. Przyznanie się do bycia uzależnionym jest jednocześnie przyznaniem się do słabości i podporządkowania używce. Z tego powodu leczenie alkoholizmu jest bardzo ważne oraz musimy rozwijać je tak, aby zapewnić chorym jak największy komfort w trakcie trwania terapii.

Ważnym czynnikiem jest wsparcie ze strony rodziny oraz przyjaciół, którzy nie powinni zachowaniem przypominać osobie uzależnionej o jej nawyku. Bardzo często osoby uzależnione nie kończą leczenia i poddają się w połowie drogi, ponieważ nie potrafią wytrwać w trzeźwości.